Insändare nedan och en liten samlad del av vad som kommit fram,fortsättning följer ..

GAMLA  BANOR OCH NOLL NYTÄNKANDE

Lite fakta om vad vi fått fram den senaste tiden:

Först och främst blev vi bestörta när vi fick veta, att fritidsgården i Årjäng kostar 1,9 miljoner/år och har två deltids- samt två heltidsanställda som personal. Deras löner motsvarar 59% av kostnaden. Detta enligt Owe Lindström på Kultur & Fritid. Man säger sig ha frågat ungdomar, föreningar och pensionärer om de vill driva verksamheten vilket hade varit det absolut bästa, men ingen vill göra detta enligt Owe Lindström. Det borde vara möjligt då många ungdomar saknar sysselsättning och arbete, liksom att många pensionärer vill ha någon bisyssla. Då kanske det även kunde vara öppet större delen av skolloven, när det oftast är stängt nu, liksom under veckosluten. Fritidsgården i Töcksfors driver man på detta sätt och den kostar bara 490 000/år - en väsentlig skillnad.

Man har valt att skjuta upp matsalsbygget med ett nytt kök på Silbodalskolan  vilket borde ha hög prioritet. I stället satsas pengarna på Individ- och familjeomsorgen som anses behöva mer skyddade och säkra lokaler. . Åter ser vi att våra barn och ungdomar får träda åt sidan.

Årjängs kommun har också beslutat ta emot 35–40 asylsökande eller s.k. ensamkommande flyktingbarn i stället för 20 per år under åren 2014–15 som överenskommelsen var. Detta för att bristen på bostäder har ”lättat”, vilket låter synnerligen märkligt då det fortfarande är bostadskö och många saknar bostad.

Samtidigt har man ingen lösning på att Kvarnåsen och Solgården har fullbelagt och kö. Demensavdelningarna har heller inga lediga platser, så det ser riktigt illa ut för våra äldre som är i behov av vård och omsorg.

Vi tycker inte att något ska anpassas i våra verksamheter p.g.a. annan trostillhörighet eller annan kultur, men detta görs, som t. ex. på gymnasieskolan. Där serveras kalkon i stället för skinka för att de har så många muslimer som elever. Det var svaret vi fick. Våra högtidliga skolavslutningar och luciatåg ändrades om totalt - där togs ingen hänsyn till trostillhörighet.

Nu står skolan inför en helt ny fråga som kommer från våra norrmän. Många norska barn vill nu läsa sitt hemspråk i skolan eftersom t. ex. en elev från Kosovo får göra detta, och det kan vi ju inte neka dem - då vore det diskriminering. Vi anser, att de som önskar bosätta sig i Sverige ska lära sig svenska i första hand. Deras föräldrar kan lära dem hemspråket, och de s. k. ensamkommande borde prioritera det språk som används här. Snart kommer väl kravet, att svenskar ska  lära sig alla språk som talas?

När vi ser att man åter startat upp den s.k. Årjängsmodellen blir vi förvånade med tanke på de samarbetssvårigheter som fanns och hur de inblandade själva uttryckt sig rörande denna när man frågat dem. Vilken förändring är gjord? Har man tagit till sig kritiken? Sedan undrar vi, varför ingen annan kommun tagit efter om modellen visat sig vara så bra.

I dag råder också anmälningsplikt hos samtliga som arbetar med barn och ungdom. Även på fritidsgårdar m.m. vilket gör det mycket svårare för de som behöver någon att prata med. Det räcker med att personalen tolkar en sak fel eller att de anser att det finns minsta anledning till oro för att en anmälan ska göras till socialtjänsten, som i vår kommun är hårt kritiserad av många föräldrar och ungdomar.Önskvärt vore om polisen visade sig ute på helger och nätter - det borde vara deras högsta prioritet tillsammans med att arbeta mot narkotika och droger samt att få fast de som stjäl från företagare och enskilda.

Vi tycker vidare att det är anmärkningsvärt att man inte ens kan stänga ned sidan ASK på skolans datorer - den är en riktig mobbningssida där man kan sitta anonymt och kasta ur sig vad som helst. I andra kommuner görs detta.  Men skolchefen m.fl. visste inte ens vad detta var trots sitt arbete med barn och utbildning. Vi är emot mobbning och ser tydligt att med den ledning och s.k. samordnare m.m. som finns nu så kommer passiviteten fortsätta på bekostnad av våra barn.

Theres Tenman

Bengt Fredriksson

Jimmy Svensson

Kjell-Åke Tenman

Kommentera här: