Placering av skattepengar...

Tar tid att gräva i alla papper......
 
Ju mer man gräver i siffror fler saker hittar man. När det gäller vår kära fritidsgård så höll jag på att få en chock när jag hör att deras löner ligger på 21-25000kr det finns då två deltider och två heltider.
Jag som trodde att delar av denna sköttes ideellt, nej här handlar det om pengar. Att man sen även får ha ett företag vid sidan är än mer förvånande men detta är inte kommunens sak att avgöra enligt kultur-fritid utan föreståndaren. Kostnad fritidsgården Årjäng 1,9 Milj kr kostnad Töcksfors fritidsgård 471000kr stor skillnad, öppet två kvällar i veckan i Töcksfors och 3 kvällar i veckan i Årjäng.
I Töcksfors är det en förening som driver den men inte här då uppenbart ingen ville göra detta.Det hade varit att föredra när man ser kostnaden-skillnaden 59% av kostnaden i Årjäng på 1,9 Milj kr är löner.
 
Dessa siffror kommer från kultur och fritid tycker verkligen det är beklagligt att löner för lärare inte ökas när man ser denna kostnad.Enligt rektor ligger en lärarlön då hon/han har studerat i 4år på ca 23000kr ska kolla dessa siffror vid möte med skolchefen då Owe på kultur och fritid har svårt att tro på den siffran.
 
 
 
Vi vill att man Låter en fristående konsult gå igenom hela administrationen, och se över vad som kan göras för nedskärningar .Finns det någon fristående konsult som någonsin har sett över varje avdelning ? Nej inte heller fritidsgården som vi också anser ska granskas så klart samtliga verksamheter.Vissa behöver en förstärkning av personal som hemtjänsten medans andra kan skäras ner.Sen vilka krav mål mm uppfyller de? Som på alla andra arbetsplatser vad gör de för sin lön på samtliga avdelningar verksamheter.
 
Nedan följer en investering och hur man begär mer pengar trots att upphandling är gjord.
 
 
Vi anser att man kan genom detta i en upphandling lägga ett medvetet lägre anbud för att sedan ansöka om mer pengar därför ansåg vi att detta var fel.De skulle klarat sin investeringsbudget,så vi reserverade oss mot beslutet och höll vår talan.Tillägg t.e x Tingevi har fått 94000kr under åren 2010-2014 de som blir lidande av detta och hur man omplacerar pengar ses nedan.

I investeringsbudget för 2013 finns 2,8 Mkr anslaget för projekt för
ombyggnation av Hagavallen IP, Töcksfors. Samhällsbyggnadsavdelningen,
som har ansvarat för byggnationen, hade beräknat kostnaden för avlopp till
400 tkr, men kostnaden blev 200 tkr dyrare än beräknat.
På grund av den fördyrade kostnaden behöver underskottet täckas genom en
ombudgetering från andra projekt.

Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att följande
ombudgeteringar görs för att täcka underskottet på projekt 17008,
ombyggnation Hagavallen IP:


Projekt


17003 Upprustning Folkets park 75 000
17004 Tillgänglighetsanpassning badplatser 50 000
17007 Stenmjöl Tingevi 68 000
17009 Bryggor, badplatser 7 000
Totalt 200 000

Kommunfullmäktige beslutade att göra i enlighet med detta förslag!

Ha en trevlig dag nu när vi äntligen fått sol :-)

 

Kommentera här: