ENDA CHANSEN TILL FÖRÄNDRING

Enda chansen till förändring      NORDMARKSPARTIET

 

Återinför våra traditioner i kommunens alla skolor som skolavslutning-lucia låt barnen föra dem vidare till nästa generation

Inga höjda arvoden till politiker.Politiker ska arbeta för att gagna samhället i bästa möjliga mån. Inte tvärsom, för att sko sig på höga löner och arvoden.

Skär ner på personalen i kommunhuset-förstärk personal ute i verksamheterna som hemtjänsten,barnomsorg,skolor

Bygga fler bostäder-rabatt till studenter & Pensionärer

Ordna garanterad plats på vårdhem åt våra äldre som är i behov av detta som i dag är fullt

Genom ett tätare samarbete mellan företagare och kommun, där inte bara de stora företagens röst blir hörda.

Arbeta för ett levande centrum med ökad handel

Utveckla kommunala Ågy gymnasiet alla elever i vår glesbygd ska ha ekonomisk hjälp till körkortet via skolan på skoltid.skapa ett attraktivt programutbud

Hårdare tag mot mobbning-konsekvenser för de som mobbar

Skarpare tag-bekämpning mot narkotika och droger

En bra fritid för alla ungdomar genom ett kulturhus mer resurser för de som inte är idrottsintresserade

Öppna akuten på vårdcentralen helger

Ungdomen är vår framtid. Därför ska de i möjligaste mån engageras för att aktivt delta i kommunpolitiken

Fullt utbyggt fibernät

Ta ekonomiskt ansvar och planera för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling

 

Kommentera här: