En viktig fråga

EKONOMI - VI VILL JOBBA FÖR ATT HÅLLA KOSTNADERNA FÖR VÅRA POLITIKER OCH DET POLITISKA ARBETET Göra en granskning en utomstående revision av samtliga avdelningar i kommunhuset där det ska ses över på vilka tjänster även chefstjänster som skall bort.Detta då det inom en del avdelningar finns enormt många Chefer,avd Chefer,områdes chefer mm varje avdelning skall ha ännu hårdare krav till måluppfyllelse och ansvar. Det är verkligen något man bör se över.Det saknas tex personal i hemtjänsten men att anställa fler chefer finns uppenbart inga problem med.Det är de som har ett mycket tidspressat schema när de åker från hem till hem som inte får någon förstärkning.Våra äldre i hemmet får inte det lugn och den tid de behöver tack vare denna tidspress.Arbetsmiljön blir heller inte trevlig för någon part. För mig känns detta som en mycket viktig fråga.....men den 16 mars blir hela val programmet klart

Kommentera här: