Placering av skattepengar...

Tar tid att gräva i alla papper......
 
Ju mer man gräver i siffror fler saker hittar man. När det gäller vår kära fritidsgård så höll jag på att få en chock när jag hör att deras löner ligger på 21-25000kr det finns då två deltider och två heltider.
Jag som trodde att delar av denna sköttes ideellt, nej här handlar det om pengar. Att man sen även får ha ett företag vid sidan är än mer förvånande men detta är inte kommunens sak att avgöra enligt kultur-fritid utan föreståndaren. Kostnad fritidsgården Årjäng 1,9 Milj kr kostnad Töcksfors fritidsgård 471000kr stor skillnad, öppet två kvällar i veckan i Töcksfors och 3 kvällar i veckan i Årjäng.
I Töcksfors är det en förening som driver den men inte här då uppenbart ingen ville göra detta.Det hade varit att föredra när man ser kostnaden-skillnaden 59% av kostnaden i Årjäng på 1,9 Milj kr är löner.
 
Dessa siffror kommer från kultur och fritid tycker verkligen det är beklagligt att löner för lärare inte ökas när man ser denna kostnad.Enligt rektor ligger en lärarlön då hon/han har studerat i 4år på ca 23000kr ska kolla dessa siffror vid möte med skolchefen då Owe på kultur och fritid har svårt att tro på den siffran.
 
 
 
Vi vill att man Låter en fristående konsult gå igenom hela administrationen, och se över vad som kan göras för nedskärningar .Finns det någon fristående konsult som någonsin har sett över varje avdelning ? Nej inte heller fritidsgården som vi också anser ska granskas så klart samtliga verksamheter.Vissa behöver en förstärkning av personal som hemtjänsten medans andra kan skäras ner.Sen vilka krav mål mm uppfyller de? Som på alla andra arbetsplatser vad gör de för sin lön på samtliga avdelningar verksamheter.
 
Nedan följer en investering och hur man begär mer pengar trots att upphandling är gjord.
 
 
Vi anser att man kan genom detta i en upphandling lägga ett medvetet lägre anbud för att sedan ansöka om mer pengar därför ansåg vi att detta var fel.De skulle klarat sin investeringsbudget,så vi reserverade oss mot beslutet och höll vår talan.Tillägg t.e x Tingevi har fått 94000kr under åren 2010-2014 de som blir lidande av detta och hur man omplacerar pengar ses nedan.

I investeringsbudget för 2013 finns 2,8 Mkr anslaget för projekt för
ombyggnation av Hagavallen IP, Töcksfors. Samhällsbyggnadsavdelningen,
som har ansvarat för byggnationen, hade beräknat kostnaden för avlopp till
400 tkr, men kostnaden blev 200 tkr dyrare än beräknat.
På grund av den fördyrade kostnaden behöver underskottet täckas genom en
ombudgetering från andra projekt.

Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att följande
ombudgeteringar görs för att täcka underskottet på projekt 17008,
ombyggnation Hagavallen IP:


Projekt


17003 Upprustning Folkets park 75 000
17004 Tillgänglighetsanpassning badplatser 50 000
17007 Stenmjöl Tingevi 68 000
17009 Bryggor, badplatser 7 000
Totalt 200 000

Kommunfullmäktige beslutade att göra i enlighet med detta förslag!

Ha en trevlig dag nu när vi äntligen fått sol :-)

 

Lite blandat.....

Lite blandat..


Har varit och träffat rektor Maria för högstadiet i Årjäng under torsdagen för att prata med henne om hur och vad som borde ändras på skolan, kan tillägga att hon ser det som bra att jag engagerar mig och verkligen bryr mig när det gäller skolan. Jag vill ha konsekvenser för de som mobbar och har ofta samtal och försöker få skolan att införa detta annars kommer det aldrig ta ett slut, eller ens närma oss en förändring. Har man själv upplevt hur det är-känns att vara mobbad och man har sett hur lite hjälp skolan ger så vet man vad det handlar om.

 

På fredag var jag och träffade Anna som är gymnasievägledare (syo) för att veta var vi står gällande Ågy gymnasiet, det är väldigt tråkigt att så många politiker inte ser vad som kanske behövs göras för att elevantalet ska öka. Många vill sälja ut verksamheten och den diskussionen finns än i dag. Det är också en klassfråga, vilka har råd att låta sina barn läsa på annan ort och vilka har inte, de linjer som är mest efterfrågade är Samhäll och Fordon båda dessa finns på Ågy. Däremot har just en del skolor som i Säffle körkort i marknadsföringen, att elever som väljer fordon i Säffle får körkortet betalt det fler skolor som har detta och vi vet hur man kan bekosta detta. Nu inväntar jag lite papper från Anna för att kunna se helheten. Men våra tankebanor är helt rätt och med i tiden det fick jag bekräftat genom samtalet, nästa vecka ska jag träffa skolchefen May Bjerklund åter en gång.

 

Har betydligt fler verksamheter som jag ska träffa och som jag ser fram emot självklart även inom stöd och omsorg vill veta så mycket som möjligt sanningen även gällande arbetslösheten som ofta mörkläggs. Man mörklägger dessa siffror genom att placera ut människor i s.k. sysselsättning när deras stämplingsdagar från a kassan är på väg mot sitt slut eller genom andra åtgärder. Jag vill veta den riktiga siffran.

 

När det sedan gäller så vore det verkligen önskvärt att få en riktig granskning-revision av utomstående part över varje avdelning, tjänst i kommunhuset. Inte deras egna utan en helt utomstående. För ute i verksamheterna som hemtjänsten, barnomsorgen, skolan där drar man ner medan inne på avdelningarna i kommunhuset ständigt anställer fler. Det fanns en gång som man klarade av att ha 1 områdes chef i dag utökas detta med ytterligare en person totalt 4.

 

Nedan kommer ett foto på ett "Årjängs troll" som min pappa Kjell-Åke har gjort. Det var på den tiden han arbetade på Årjängs gjuteri som formarmästare, om jag fick det rätt dessa såldes sedan till turister målade roligt att ha kvar. 

 

Tänkte sedan på en mycket viktig sak, självklart är vi missnöjda över hur kommunen våra politiker agerat annars bildas inget lokalt parti. Varför skulle man göra detta om man är nöjd och tycker allt är rätt och bra lovar det finns otaliga papper, kontrakt, avtal att se över det stoppar inte där sedan kan man se hur löner ökas på hur olika man behandlar personalen mm bara julbordet och hur olika man gjorde där visade detta. Ha en fortsatt trevlig lördagskväll alla, hoppas verkligen på en riktig förändring hur det ser ut nu är mer än skrämmande!

 

 
 

ENDA CHANSEN TILL FÖRÄNDRING

Enda chansen till förändring      NORDMARKSPARTIET

 

Återinför våra traditioner i kommunens alla skolor som skolavslutning-lucia låt barnen föra dem vidare till nästa generation

Inga höjda arvoden till politiker.Politiker ska arbeta för att gagna samhället i bästa möjliga mån. Inte tvärsom, för att sko sig på höga löner och arvoden.

Skär ner på personalen i kommunhuset-förstärk personal ute i verksamheterna som hemtjänsten,barnomsorg,skolor

Bygga fler bostäder-rabatt till studenter & Pensionärer

Ordna garanterad plats på vårdhem åt våra äldre som är i behov av detta som i dag är fullt

Genom ett tätare samarbete mellan företagare och kommun, där inte bara de stora företagens röst blir hörda.

Arbeta för ett levande centrum med ökad handel

Utveckla kommunala Ågy gymnasiet alla elever i vår glesbygd ska ha ekonomisk hjälp till körkortet via skolan på skoltid.skapa ett attraktivt programutbud

Hårdare tag mot mobbning-konsekvenser för de som mobbar

Skarpare tag-bekämpning mot narkotika och droger

En bra fritid för alla ungdomar genom ett kulturhus mer resurser för de som inte är idrottsintresserade

Öppna akuten på vårdcentralen helger

Ungdomen är vår framtid. Därför ska de i möjligaste mån engageras för att aktivt delta i kommunpolitiken

Fullt utbyggt fibernät

Ta ekonomiskt ansvar och planera för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling