Den som röstar på MP har en tjock plånbok! Höjning av det mesta..

Lite kort om alla skattehöjningar som miljöpartiet vill göra.Bland annat är de flesta av jobben utanför landsbygden starkt beroende av konkurrenskraftiga energipriser och Miljöpartiet vill höja energipriserna på i princip alla områden. På el-sidan verkar man tycka priserna är för låga och man vill införa nya skatter på både vattenkraft och kärnkraft. Utöver detta vill man återinföra skatt på konstgödsel, höja skatten på bekämpningsmedel och införa en ny lastbilsskatt där själva syftet är att göra transport dyrare. Man vill också ha en generell höjning av skatt på diesel med 20 öre och en höjd skatt på bensin med hela 70 öre! Grattis alla arbetspendlare, säger jag bara. Vidare vill man ha en högre skatt på sjötransporterna, som är en viktig del för att få ut det som produceras på landsbygden till slutkund. Sedan vill man såklart öka subventioner till förnybar energi, vilket ofrånkomligt kommer att drabba energiintensiv industri som nästan alltid har en direkt koppling till landsbygdsjobben.Så kort kan man säga att den som röstar på miljöpartiet de gröna,Den har en tjock plånbok!

Kommentera här: