Personangrepp-polisanmälan och sandlådenivå!

Tragiskt att sandlådenivån kvarstår och att detta fortsätter med peronangepp !
 
 
Att göra detta till en fråga om vi är emot eller för homosexuella är fel.VI HAR INGET EMOT HOMOSEXUELLA eller om vi har ett kommunalråd med annan läggning som ovan.Ordet Bengt använde kom som ett svor ord kunde lika gärna varit "skitgubbe".Därefter börjades mailet från annat håll och handlade om helt andra saker än homosexualitet och vårt nuvarande kommunalråds sexliv disskuterades aldrig.
Däremot den händelse vad gäller deras samverkan med alliansen och att skolchefen fick behålla sitt arbete kom upp...vad vi anser om detta kommer även som insändare i NB.
 
Där kommer Bengt att sätta mer ord på situationen ! Beklagligt är att det görs till en helt annan fråga 
Mer än att beklaga ordvalet kan ingen göra!
 
MEN.... så har jag själv mitt uppe i detta råkat ut för ett mycket lågt personangrepp från just en annan persons blogg där följande inlägg står...Skrivet den 12 Februari  Tur att jag fick se detta i går då personer lade in hans inlägg på många politiker i kommunen.
 
 
.Vidare kan man i motionen läsa att Tenman möjligen anser sig själv vara en bidragande orsak till att ungdomar börjar med droger, då hon skriver:
"ingen är intresserad av att lyssna på de som saknar erfarenhet detta vet jag då jag frågat -pratat med flertalet ungdomar gällande detta. De som därefter mår dåligt ,riskerar att hamna i missbruk"
Det bästa vore därför om Teres Tenman genast förbjuds att prata med ungdomar :-)
 
DETTA HAR JAG I DAG POLISANMÄLT !! DÅ MAN TYDLIGT KAN SE RAD 1-2 OCH LÄNGST NED HUR PERSONEN I FRÅGA SÄGER PÅ SITT SÄTT ATT JAG ÄR EN BIDRAGANDE ORSAK TILL ATT UNGDOMAR BÖRJAR MED DROGER OCH ATT JAG SKA FÖRBJUDAS PRATA MED UNGDOMAR!!
 
Denna person tycks inte vara verklighetsförankrad! Om han varit detta så hade han inte försvarat en skola som tillåter att elever t.o.m är sjukskrivna av b.u.p för att de blir så illa kränkta i skolan att deras hälsa riskeras! B.U.P= BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRIN
 
Självklart ska barnen fostras i hemmet och visst finns det barn som saknar uppfostran,men detta handlar om en skola som inte ingriper när barn blir allvarligt kränkta och mobbade! Menar han att skolan inte längre skall garantera trygghet och studiero!?
Därtill genom att besöka denna skola,samtala med personal-elever andra föräldrar och att ha en bred erfarenhet till hur det fungerar där ,så kan man skriva en motion utifrån detta vilket jag gjort.
Ska gå in på ämnet vad gäller såväl droger som mobbning mer på nästa sida jag skriver.Då vi kommer in på ämnet hur man skaffar sig livserfarenhet...Motionen finns att läsa i helhet på vår sida här och tyvär tog han med denna lilla bit av en mycket stor motion.
Min fråga till denne blir!
 
VAD VET HAN OM SILBODALSKOLAN?FÖRÄLDRAR -BARN-OCH PERSONAL? HUR HAR HAN SKAPAT SIG DENNA ERFARENHET?
 
SOM TYCKS VARA 0,MEN JAG KAN JU TA HELT FEL......
 
VAD VET HAN OM MOBBNING-KRÄNKANDE BEHANDLING?
 
SKOLANS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR?
 
HAR DENNE PRATAT NÅGON GÅNG MED REKTOR EL SKOLCHEF OCH FRAMFÖRT NÅGON KRITIK ELLER TYCKER HAN BARA UTAN ATT VETA?
 
Vad gäller hur det ser ut i kommunen och i vårt land gällande droger,den uppfattningen bildar man sig genom att SE och LYSSNA vilket han tycks ha missat totalt! Därtill tycks han inte prata MED ungdomar utan OM dom som man inte kommer någonstans med.Att blunda är ju vanligt för vissa.
Det finns dom som vill förändra till det bättre som ser problemet och inte blundar.
 
Jag gjorde ganska klart och tydligt att det är vad de själva lyssnar till vad de själva önskar prata med,de som har erfarenhet! Hur kan man annars veta ?? I storstäder har man tex X Cons f.d ungdomar från åldern 13 uppåt som själva varit i missbruk och kriminalitet men som klarat sig ur detta med hjälp av just X Cons ,men jag antar att han inte vet vad detta är utan att först läsa om det!!
Gå in och läs om dem det rekommenderar jag varmt! Det är bara att söka på internet så kommer de fram.
 
Nåja mer på nästa inlägg....En gammal bild jag hittade......
 

Kommentera här: