Politikers arvoden och löner

Då beslutades det i fullmäktigeberedningen att politikers arvoden i Årjängs kommun skall ökas,Detta med 15-20 %.Mer uppgifter om detta kommer.VI var enormt starkt emot denna ökning och reserverade oss mot beslutet,Då vi anser att vård och omsorgens personal samt lärarnas löner i första hand skall ökas.Svagt var att flera partier valde att inte vara med på mötet.Detta kommer nu tas upp på mötet i kommunfullmäktige men chansen att detta går att rösta ner där är minimal,Detta då S och M är uppenbart eniga i frågan.Det politiska läget är ju S och V samt M,FP,KD därefter C fristående ej samarbete med annan och Nordmarkspartiet detsamma.Sd röstar vanligtvis som de tre ovan-blå laget.Beroende på vem-vilket/vilka partier som vinner valet,Så går detta beslut att förkasta! Det är något vi alla hoppas sker.

Kommentera här: