Svar på fråga,elevkostnader nytt högstadium

Tänker besvara en fråga jag fick öppet för att det ska bli rätt,frågan var hur mycket kommer en elev att kosta när det nya högstadiet på silbodalskolan är klart? Först vill jag bestämt säga att siffrorna rörande elevkostnader gäller åk 1-6 Bön 102.860kr/läsår,blomskog 80.532/läsår ,silbodal 62.923/läsår.

När ett nytt gemensamt högstadium står klart kommer ALLA elever i hela Årjängs kommun kosta lika mycket! I dagsläget flyttar tex blomskog,sillerud,smolmarks elever in i åk 7 till Silbodalskolan.
Då kommer även Töcksfors,bön,holmedal,fågelvik mfl att gå i det nya högstadiet. Så med enkel matte så blir det samma kostnad per elev ,inte som det är i dag..hoppas detta var svar nog.
En riktad skattehöjning på 50 öre till det nya högstadiet gjordes beslut på i juni förra året,där samtliga var överens.
Åter detta är kostnader åk 1-6 vid ett nytt högstadium kostar varje elev lika mycket.Då kan man inte säga silbodalskolans elever utan kommunens samtliga elever.Lika för alla.

Kommentera här: