Lite om den nya skolorganisationen..

Eftersom jag läst allt som går inom den heta debatt som nu har varit i vår kommun gällande den nya skolorganisationen så tänker jag tycka till lite här ...
 
Till och börja med så har jag förstått och fått veta av teknisk chef att beslut om rivning av C hallen är klart!
den kommer rivas under sommaren.Vad gäller rivning av högstadiet i Årjäng så påbörjas detta i höst och
upphandling pågår gällande bygget av högstadiet.Det är löst med de föreningar som har haft c hallen och så
bokat som de påstod att den var stämde inte,detta kommer lösas genom skiljeväggar och dyl i den stora sporthallen.Så där verkar alla parter vara överens.
 
Vad gäller den skola vi har i dag,vi kan börja med att det i dagsläget reser lärare från T-fors till byggdeskolor och från Silbodalskolan till byggdeskolor när det saknas eller är brist på ämneslärare.Därefter saknas det lärare i språk i Töcksfors som spanska,franska och lärare från Silbodal får resa dit.
Det saknas hemmkunskap,slöjd och gympasalar på i stort sett alla skolor nån enstaka har möjlighet till gympasal.
Samtliga elever som tillhör Årjängs skolområde då tex Blomskog,svensbyn mfl åker till silbodal 1g per vecka för slöjd,de från Bön,stommen åker till Töcksfors.
Därefter så åker Töcksfors elever in till silbodal 1g/v för hemmkunskap,all simmundervisning sker i Årjäng.
Det är några korta till exempel på hur det ser ut i dag!
Jag hör det pratas och är stor oro för barn med särskilda behov,glädjande är att den nya skolan kommer bli riktigt handikappsanpassad som vi har det i dag är det ytterst få skolor om det överhuvudtaget finns någon som är detta.
Därefter har faktiskt föräldrar från tex blomskog anmärkt för att barn som har särskilda behov inte får det stöd de behöver.I den nya skollagen så har samtliga barn som behöver hjälp.resurs eller särskilda behov rätt till att få detta,oavsett om det finns pengar eller inte så måste skolan se till att alla barn får den hjälp de behöver,möjlighet till detta finns inte i nuvarande skolorganisation.Vad gäller flytt av elever: Blomskog 31 elever det är de som ska flyttas i första skedet och jag har pratat med personal på skolan,något problem att ta emot dessa finns inte,det handlar om 1-2 elever mer per klass.De kommer inte bli mer trångbodda än vad dom är i dagsläget.Att det sedan kommer lösas på ett smidigt sätt med de lokaler som finns på skolan under byggprocessen är också i stort sett klart.Vad som borde oroat föräldrar osv är att i högstadiet i årjäng saknas ventilation det finns mögelskador och arbetsmiljön är katastrof,många lider av magont huvudvärk mm i denna miljö finns det lärare som gått i 20år! vilken skada kan de få? än har jag inte pratat med en enda lärare som inte vill ha ett nytt högstadium,tvärtom är de mycket oroade över denna debatt och att beslutet inte skulle bli genomfört den 29 april! Jag har även hört att det finns lärare i Töcksfors som är för en sammanslagning och mycket gärna vill detta!Efter att ha varit på skolan i stort sett varje dag under 10år så pratar jag mycket med lärare,och under de åren har man hunnit träffa en del.Som sagt en stor oro bär dom över att den nya skolorganisationen inte blir genomförd,de vill ha det beslut som BUN sagt och är redo för att ta emot nya elever.
Först 2015 när den nya skolan är klar kommer samtliga ca 110st högstadie elever från Töcksfors att flytta till Årjäng inte mitt i byggprocessen.De som gick i skolan på min tid från tex holmedal var faktiskt hemma från skolan vid 15:50 tiden,så fritid hade de.De som åker skolbuss t.o.m från arvika i dag har fritid.Det finns planer på att göra om både låg-mellan i Töcksfors och Låg-mellan i Årjäng under tiden,de lokalerna måste också ses över och göras i ordning.Det är sådan brist på elever att de flesta byggdeskolorna har inte ens tillräckligt med barn(6st) till att ha en förskoleklass,i Blomskog i år finns inte en enda elev i åk6 !!! Det här beslutet har heller inte arbetats fram snabbt det har tagit lång tid många disskusioner men det skulle varit gjort för längesedan!!
Alla barn behöver klasskamrater,samhället vi lever i idag består av konkurrens inte att man blir sedd hela tiden,socialt är det betydligt bättre med klasser på 20-25 elever än klasser på 2-5 elever och att alla våra barn har lika stor rätt i att bli sedda,ingen ska ha mer hjälp än någon annan.Lärartätheten skall vara densamma det är ju Jan Björklunds egna ord oavsett skola.För att behålla samtliga krävs investeringar för miljonbelopp,finns tanken på detta? t.o.m skolbibliotek är det lag på och det saknas på samtliga.Därefter underskottet hur ska detta finansieras? någon mer skattehöjning är inte aktuellt,vi kan i vår lilla kommun inte ha sveriges högsta skatt! vem vill då ens tänka tanken på att flytta hit! en riktad skattehöjning till ett högstadium i Årjäng var samtliga partier överens om och beslut gällande detta togs i juni 2012.Beräkningar på såväl klasser och storlek som besparningar och kostnader för bygget finns i utredning-projektbeskrivning.En folkomröstning skall bara vara rådande inte något annat,i grums följde man beslutet inte folkomröstningen.Och vem vet resultatet av denna ens? Det har varit allt från,hot till påhopp till direkta osanningar i den disskusion man för i vissa grupper,är detta ett sätt att disskutera? politiker skall göra beslut och våga göra dessa även om det upprör många känslor annars har man valt fel uppdrag.Det var lite om detta,det finns massor att tillägga ...det tragiska är också att det finns inte många föräldrar från silbodalskolan som yttrar sig,pga att det finns ingen föräldragrupp på den skolan,skolan med ca 500 elever och 1000 föräldrar som borde klagat för länge sedan,även eleverna på sin skolmiljö.Bara trafiksituationen är totalt livsfarlig,men nej där har man varit tyst..majoriteten tiger minoriteten skriker..fortsättning följer säkert...till den förälder som vackert hotat mig från blomskog säger jag,jag står för vad jag tycker hot är inget jag backar för.

Kommentera här: