Fult att inte ta med SD i nya alliansen,den röst som gjorde att man fick igenom folkomröstning mm

Fult att inte ta med SD i nya alliansen!
I Sunne får man åter se över vilka skolor som ska läggas ned.Där blir det nu större skolor som läggs ned i stället. Eftersom man valde att följa folkomröstningen.När vi säger att den är RÅDANDE så är den just detta,såg att någon frågade det häromdagen.Det är KF som tar det slutliga beslutet,men vi vill självklart att ALLA ska lägga sin röst.Det är enormt viktigt.I just Sunne blev resultatet när man valde att följa folkomröstningen att bygdeskolorna det gällde skyddades.Stora underskott finns i de flesta kommuner,en ny skolorganisation är ett steg i rätt riktning.9 skolor på under 10.000 invånare är inte ekonomiskt försvarbart.Vi måste agera nu,våra barn har inte tid att vänta,vi kan inte sopa problemet under mattan ,På silbodalskolan högstadium går barnen i lokaler med mögel utan ventilation mm! detta har inte tid att vänta,sk provisoriska lösningar kan medelas blir dyrare i längden..Därefter tycker jag den nya alliansen ska ta med SD,för det var med den enda rösten man fick igenom såväl folkomröstning som återremiss i nedläggningbeslutet.Därefter är det riktigt fult att gå ut med falska skrivningar,reklam där det påstås att det gäller mer än bygdeskolorna.Vilken fråga står på valsedeln?en enda fråga och för mig finns bara ett enda svar,
NP

Lite siffror gällande besparningar Bön-Blomskog

                        Siffror,nedan samt lite fakta...
Det har efterfrågats siffror gällande vad mycket man kommer spara på en nedläggning totalt,samt kostnad för skolskjutsar occh dyl.Har nedan samlat info om detta.Vill också tala om att på www.arjang.se kan man se planbeskrivningar,trafikutredningar mm där finns mycket samlad information.
Även om föräldramötet den 16 maj på silbodalskolan.
 
Vi får heller inte glömma att det finns elever som reser från tex Arvika,Mörtnäs,Ekenäs mm till Silbodalskolan i dagsläget och har gjort under flera år.Att som föräldragruppen påstå att de flesta elever får en restid som från Arvika-Årjäng är lögn.Det blir om möjligt endast vid högstadieåldern de tre sista åren åk 7-9 och då för de elever som bor i Bön.
 
När det gäller C-hallen så har man ordnat skiljeväggar mm så att gå ut med färre idrottstimmar är inget som skolan skulle gå med på,man måste följa skolagen gällande idrott och antalet timmarFöreningarna kommer inte att få färre möjligheter till sina timmar om man samarbetar och inser att lösning finns,vilket gjordes från början.Därefter gjorde man en helomvändning och vägrade gå med på detta.Det finns två stora sporthallar som då kan delas så att 4 olika föreningar kan ha idrott samtidigt.De föreningar som nyttjar c hallen mest skulle jag tro är Karateklubben,Boxning och zumba.Men jag ska ta reda på fullständig info,det är i alla fall ovanämda som tex karateklubben-boxning som inte vill gå med på den lösning som gjorts.
 
Att töcksfors expanderar,hmm,ja vi vet alla Töcksfors köpcenter och att några industrier byggt,men vad gäller det ena köpcentret så är det nog en tidsfråga innan det får slå igen,åter ett conceptorbygge.
Vad gäller arbetstillfällen så pendlar folk och arbetar i Töcksfors som i Årjäng men det finns oftast inga planer på att de ska flytta.Tvärtom går mycket skattepengar till andra kommuner som Arvika,Säffle,Åmotsfors mm lite sorgligt men fakta.
 
Lika för alla elever,en del ska inte ha i stort sett privatundervisning och andra får vänta länge på en lektion innan hjälp ges.Normalt i sverige anses en klass med ca 25 elever.Åter gäller det 31 elever åk 1-6 som skall flytta in på silbodalskolan från blomskog,det finns två lediga klassrum i mellanstadiet och dessa lokaler kommer renoveras,men man får ta det akuta först vilket är högstadiet därefter låg och mellan.I Töcksfors får man mer plats 2015 då det planerade högstadiet ska stå klart och Töcksfors högstadiums lokaler blir för mellanstadiet att ta del av.Dessa kommer också att gås över.
 
Levande landsbygd: Jo som sagt ,inte är det för enbart skolor en landsbygd lever.Det är i mina ögon av stor betydelse i så fall att våra bönder får ökade möjligheter och resurser,bensinpriset i dag är en stor orsak till varför utflyttning på landsbygden minskar.Personligen bor jag en liten bit ut på landsbygden och visst känns det i plånboken när man tankar.
 
Eleverna har förberetts för en flytt,en del föräldrar motarbetar(en liten del) detta kan man inte skylla över på politiker.Om man vägrar som förälder att låta sitt barn besöka tex silbodalskolan och få träffa de jämnåriga elever som går där,det blir lite sandlådenivå eller kanske tonårstrots över det hela.
 
 

PERSONAL

Silbodalskolan har idag behov av extra stödresurser och kommer därför att förstärkas med

ytterligare en person om eleverna från Blomskogs skola flyttas in. 

SKOLSKJUTS

Alla som bor i Blomskogs skolas upptagningsområde kommer att få en längre skolväg. Förändringen beräknas medföra en ökad kostnad om ca.500 tkr för skolskjutsar

En maximerad organisation innebär naturligtvis att vi i högre grad fyller befintliga lokaler och därigenom får ett mer gynnsamt ekonomiskt läge på grundskoleområdet än idag, där vi i Blomskogs skola just nu har endast 31 elever.

FÖRANKRINGSPROCESS

Det är förstås viktigt att vi så tidigt som möjligt kan förankra hos alla parter vad som kommer att gälla fr o m hösten 2013. Detta genom föräldramöten, träff med elever m.m.

I dialog med rektorer och elevhälsan på Silbodal och Blomskog skola kommer vi att se över hur klasserna kommer att se ut inför läsåret 2013/2014 vilket vi alltid gör i samband med övergångar mellan skolor el stadier.

 

Cirka 2,14 tjänster kan sparas in, 900 Tkr

Vi sparar in lokalhyra o driftskostnad för Blomskogs skola, 600 Tkr

Skolskjutsarna blir dyrare, 500 Tkr?

Total besparning ca 1000 Tkr per år, men nedläggning sker hösten 2013 så den ekonomiska effekten blir halverad för det året. Full effekt uppnås då först under 2014.

 

Lite info gällande nedläggning av BÖN

SKOLSKJUTS

De flesta av de elever som bor i Böns skolas upptagningsområde kommer att få en längre skolväg. Förändringen beräknas medföra en ökad kostnad om ca.390.000 tkr för skolskjutsar.

PERSONAL

Töcksfors skola har idag behov av extra stödresurser och delning av en eller flera klasser innebär därför att vi måste förstärka personalstyrkan med ytterligare minst en pedagog om Böns skola flyttas in.

 

FÖRANKRINGSPROCESS

Det är förstås viktigt att vi så tidigt som möjligt kan förankra hos alla parter vad som kommer att gälla fr o m hösten 2013. Detta genom att vi har föräldramöten, träff med elever m.m.

I dialog med rektorer och elevhälsan på Töcksfors och Böns skola kommer vi att se över klassindelning för inför läsåret 2013/2014, vilket vi alltid gör i samband med övergångar mellan skolor el stadier.

 

SAMMANFATTNING

Vi kan konstatera att en eventuell sammanslagning mellan Böns skola och Töcksfors skola är möjligt att genomföra men det kommer att finnas lokalmässiga problem som i så fall måste lösas med hjälp av en modul. Detta är i väntan på ett långsiktigt beslut.

Det kommer även att behövas flera pedagoger vilket kan lösas med att vi förstärker med minst en pedagog.

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER

En maximerad organisation innebär att vi i högre grad fyller befintliga lokaler och därigenom får ett mer gynnsamt ekonomiskt läge på grundskoleområdet än idag, där vi i Böns skola just nu har endast 23 elever.

Cirka 2,6 tjänster kan sparas in, 1050 Tkr

Vi sparar in lokalhyra o driftskostnad för Böns skola, 750 Tkr

Skolskjutsarna blir dyrare, 390 Tkr Lokalhyra av moduler, 500 Tkr.

Total besparning ca 1000 Tkr/år, så länge vi måste hyra en modul. Kan vi lösa lokalfrågan på annat sätt om något år, så ökar besparingseffekten till ca 1400 Tkr/år. 

 

Total besparning ca 2 milj kr - 2,4 miljkr vid en nedläggning av Bön och Blomskog

   Ha en fortsatt trevlig kväll! //Theres                    

 

 

 

 

 

Svar på fråga,elevkostnader nytt högstadium

Tänker besvara en fråga jag fick öppet för att det ska bli rätt,frågan var hur mycket kommer en elev att kosta när det nya högstadiet på silbodalskolan är klart? Först vill jag bestämt säga att siffrorna rörande elevkostnader gäller åk 1-6 Bön 102.860kr/läsår,blomskog 80.532/läsår ,silbodal 62.923/läsår.

När ett nytt gemensamt högstadium står klart kommer ALLA elever i hela Årjängs kommun kosta lika mycket! I dagsläget flyttar tex blomskog,sillerud,smolmarks elever in i åk 7 till Silbodalskolan.
Då kommer även Töcksfors,bön,holmedal,fågelvik mfl att gå i det nya högstadiet. Så med enkel matte så blir det samma kostnad per elev ,inte som det är i dag..hoppas detta var svar nog.
En riktad skattehöjning på 50 öre till det nya högstadiet gjordes beslut på i juni förra året,där samtliga var överens.
Åter detta är kostnader åk 1-6 vid ett nytt högstadium kostar varje elev lika mycket.Då kan man inte säga silbodalskolans elever utan kommunens samtliga elever.Lika för alla.