RÖSTA JA ! Vi alla minns hur man valt att satsa bakåt i tiden..

Skuggbudget vilken hemsk tanke!
 
Det får mig att tänka på när torget såldes ut för långt under marknadsvärdet.Eller när man placerade pensionspengarna i hotellet eller sålde ut Årjängs el,.därefter satsade man 4 miljkr på stommens skola utan offentlig upphandling,detta gick till samma person som äger fastigheten.Du hemska tanke.Vilka konsekvensbeskrivningar gjordes vid nedläggning av Lennartsfors  skola eller Hämnäs skola?
 
Hur mycket vi sparar på en nedläggning finns i de utredningar som är gjorda. Vilken likabehandling ligger i att en elev i bön kostar ca 102000kr blomskog 80000kr och silbodal 62000kr? .Investerats har det gjorts i väst ca 26 miljkr 2007-2012 i Töcksfors skola ,under dessa år har Silbodalskolan fått lite sk fickpengar 3 miljkr.Att Kjell Eriksson nu går ut och pratar om att silbodalskolan skulle fått så mycket,är inget annat än en ren lögn.Hur han har satsat det vet vi nog alla,för väl.Därefter har vi en kostnad på 2,7miljkr för de två sporthallar som finns i Årjäng så vi klarar oss utan gamla gympasalen C hallen,idrottstimmar finns i skolagen det är inget skolan själva styr över,men känner man till vad en läroplan är så vet man detta.Bra är att rivningsbeslut gällande gympasalen är klart och lösningar har gjorts..Därefter finns en ny skolag,lagen om likabehandling och att vi har akut lärarbrist!vi har problem med att få lärare till samtliga skolor redan i dag,hur ska vi lösa detta?alla barn med särskilda behov har rätt till stöd och hjälp!problemen med att ge detta är stort i dagsläget.På silbodalskolan går våra barn i en mögelskadad miljö utan ventilation i högstadiet, och då ska vi prioritera småskolor?15% nådde inte målen!? Ska vi sopa problemet under mattan och strunta i dessa elever?det handlar om mer än budget och ekonomi.Väst alliansen har inte pratat om kvalité eller den nya skolagen.Det är hög tid att satsa på en ny skola i Årjäng,men för all del,kanske ska musikskolan med 275 elever läggas ned?familjecentralen?eller mer besparingar inom äldreomsorgen för att behålla dessa skolor.Lagen om skolbibliotek,elevhälsa?hur ska detta lösas på samtliga skolor?ingenting är sagt om vilka anpassningar dessa skolor i så fall måste genomgå.Vad kostar detta?I både Grums,Karlstad mm läggs skolor ner i dagsläget,i Sunne får man åter se över vilka skolor som ska läggas ned.Där blir det nu större skolor som läggs ned i stället. Eftersom man valde att följa folkomröstningen.Då blev bygdeskolorna skyddade.Stora underskott finns i de flesta kommuner,en ny skolorganisation är ett steg i rätt riktning.9 skolor på under 10.000 invånare är inte ekonomiskt försvarbart.Vi måste agera nu,våra barn har inte tid att vänta,vi kan inte sopa problemet under mattan.Vilket politiskt rävspel kör inte väst alliansen?! De tar inte med SD överhuvudtaget,det parti,den enda röst som hjälpt dem och fört fram såväl folkomröstning som återemiss,vad kan detta bero på? vill de inte visa att de sammarbetar i frågor som gynnar dem med SD? vi alla vet nog varför. ..Så ja för nedläggning av bön och blomskog.  
 
Gå och Rösta på söndag !( den 9 juni) Varje röst är lika viktig!
 


Kommentera här: