Skatteintäkter per församling Årjängs kommun

SKATTEINTÄKTER 2012 Per församling:
 
SILBODAL       118,4 MKR
 
TÖCKSMARK     51,4 MKR
 
SILLERUD          34,8 MKR
 
HOLMEDAL-KARLANDA        41,1 MKR
 
BLOMSKOG       18,7  MKR
 
TRANKIL   9  MKR
 
V.FÅGELVIK     13 MKR
 
ÖSTERVALLSKOG     13  MKR
 
TOTALT:   299,5 MKR
 
 

Kommentera här: