Beslutet är klart

23 röster för en nedläggning och sammanslagning av Töcksfors högstadium till Årjängs nya högstadium år 2015,14 Nej.
Det som är värre när man ser nivån på våra möten som nu varit i kommunfullmäktige övergår till viss låg nivå hos en del politiker.Att vi inte skulle vara raka i ryggen,jo så mycket rakare än att rösta offentligt med sitt namn,går det?Vem har gjort förhalningar i denna process?vem har sett till att barnen får kort om tid att förbereda sig?det är ju tack vare att man inte accepterat nedläggning utan förhalat denna fråga som det tagit tid,vi 23 har velat ha beslut i frågan länge.Och ja det dök upp interpellationer torsdagen den 20 juni som man då ville ha svar på måndagen den 24 juni! att dessa blir besvarade vid nästa möte är inget märkvärdigt,jag själv lämnade in en motion som blir besvarad vid nästa möte så är gången när det lämnas in sent.Däremot kommer jag också lämna in interpellationer med frågor gällande elever-skola mm De frågor som ställs stämmer överens med hur barnen på silbodal haft det i flera avseénden.Jag kunde också frågat varför man väntat med att göra något åt skolan under så många år?varför har silbodalskolans elever fått gå i en arbetsmiljö som är under all kritik ,specielt högstadiet under alla år?utan ventilation,brist på lärare,resurser,läromedel mm .Hur har man kunnat göra om alla klasser åk 6 inför högstadiet varje år,utan en tanke på barnen? dessa har av hänsyn till byggdeskolornas elever splittras varje år i 6:an för att de barnen ska ha det lättare att komma in i klassen,så det är för oss föräldrar på silbodal vanligt.Samråd med föräldrar i den frågan sker högst sällan,möjligen när det gäller barn med särskilda behov.Nu vill någon att blomskogs elever skulle få varit i en och samma klass? varför!? när våra barn fått lämna sina klasskompisar inför högstadiet av hänsyn till andra elever,ska vi då göra skillnad på de som kommer in...Därefter har dessa elever fått tid på sig,en del av dom är oroliga som är ganska vanligt inför något nytt men en del är också glada och tycker det är spännande.Vad gäller när jag skrivit förälder ur föräldragruppen,så är det en förälder ur denna grupp från blomskog som hotat en politiker på nedläggningsidan och som sagt detta på FB.Denna har även skrivit likvärdiga saker till mig offentligt som jag enkelt skulle kunna scanna in utdrag på och lägga upp.Men jag väljer att inte göra detta.Har skrivit ut det hela så det finns på papper.Varför skulle jag öppet namnge denna förälder? då skulle jag valt att göra en polisanmälan i stället.Finns ingen anledning att sjunka till den nivån.Svarar på denna fråga offentligt då jag fick den.Som sagt i nästa inlägg ska jag se om jag kan få ut samtliga skatteintäkter från kommunens alla håll,så ser man att den största inkomstkällan är från Årjäng.Trots att man säger att expanderingen är så stor i Töcksfors.OCH,torgets bygge står inte still pga att det skulle vara 4 markägare,det har med ledningar och diverse andra hinder som man tar tag i att göra! vilka rykten som sprids,bara att beklaga.Ha en trevlig kväll alla.

Kommentera här: